Traditie van de kerstboom

Historie en traditie van de kerstboom

De historie en traditie van de kerstboom

De kerstboom is van oorsprong een symbool voor vruchtbaarheid. Het is niet duidelijk wanneer het gebruik als kerstboom is begonnen. Waarschijnlijk hadden de Germanen al voor de kerstening rond de zonnewende in de winter (het joelfeest of Yule) een boom die altijd groen is op het erf. Vanwege deze heidense herkomst heeft de Rooms Katholieke Kerk de kestboom lange tijd uit het christendom proberen te houden.

 

In het begin van de 16e eeuw verklaarde Luther de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus Christus. De boom stond aanvankelijk alleen in kerken. Pas aan het eind van de 19e eeuw werden kerstbomen ook in huis gehaald.

De kerstboom herinnert volgens Luther aan de boom in het paradijs. De ballen in de kerstboom zijn dan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek staat voor de ster die de weg wees naar de geboorte­plek van Jezus. Soms wordt in plaats van een piek daarom een ster gebruikt in de top van de kerstboom.

 

De kerststal had bij de Katholieken aanvankelijk de ereplaats in huis. Pas sinds 1982 staat er ook een kerstboom in het Vaticaan. Vanwege het beeldenverbod bij de protestanten wilden zij liever geen kerststal in huis. Daarom werd de kerstboom bij deze groep steeds populairder. Kerstbomen worden versierd met slingers, engelenhaar, kerstballen en kaarsen. Voor brandveiligheid is er speciale kerstboomverlichting gekomen met kleine elektrische lampjes.
 

 

Bestel hier